Merkittävimmät koneemme:

Muototerästen taivutus:

     
 
           

Levyjen taivutus:

           

Levyjen leikkaus:

         

Levyjen särmäys:

       

Terästen katkaisu:

       

Kokoonpano: